Privacy en Disclaimer

Privacyverklaring

Ecowave neemt uw privacy serieus. Deze privacyverklaring beschrijft welke persoonlijke informatie we verzamelen en hoe we deze gebruiken. We verzamelen alleen persoonlijke informatie die u vrijwillig verstrekt via formulieren op onze website of via communicatie met ons. We gebruiken deze informatie alleen voor het doel waarvoor u deze heeft verstrekt, zoals het verwerken van uw aanvragen of het verstrekken van informatie over onze producten en diensten. We delen uw informatie niet met derden, tenzij dit nodig is om aan uw verzoeken te voldoen of zoals vereist door de wet.

Disclaimer

De informatie op deze website wordt verstrekt door Ecowave en is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. We streven ernaar om de informatie actueel en nauwkeurig te houden, maar we geven geen garanties van enigerlei aard, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website. Alle vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie is daarom strikt op eigen risico.

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enig verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade, of enig verlies of schade voortvloeiend uit verlies van gegevens of winst die voortvloeit uit of in verband met het gebruik van deze website.

Wijzigingen

Ecowave behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring en disclaimer op elk moment bij te werken of te wijzigen. We raden u aan deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Door deze website te blijven gebruiken, stemt u in met deze wijzigingen.

 

Laatste wijziging: 01-05-2024